Bláznivý beh
a plno farebnej peny

Beh pre malých aj veľkých

Bláznivý beh na 4 kilometre, kde sa na každom kilometri nachádza zóna plná farebnej peny. RUN IN BUBBLES  je pre malých j veľkých, no hlavne pre tých, ktorých šport baví. Podujatie sa konalo v Košiciach a v Bratislave.

0
Účastníkov
1
Ročník

Hlavní
partneri